Klanten beoordelen Hofstad Security met een 9.4!

Facility Services - Hofstad Security

Facility Services

Wij staan garant voor de juiste beveiligingsmaatregelen

Specifiek geselecteerde en opgeleide krachten kunnen ingezet worden om uw facilitaire organisatie te ondersteunen; b.v. vragen, klachten en storingen behandelen of zelfs als huismeesters, concierges en-/of bodes dienen. Middels een facilitair meldpunt bij uw receptie nemen we zo alle zorgen uit handen.

Dit is vooral erg handig om uw dienstverlening, dus ook bij ziekte of vakanties, op peil te houden.

   Wat is een huismeester?

   Een huismeester is iemand die verantwoordelijk is voor de representatieve, veilige en ordelijke omgeving van een gebouw. Het kan hierbij gaan om flatgebouwen, appartementencomplexen en andere woonomgevingen, maar ook om bijvoorbeeld kantoorgebouwen. De huismeester fungeert als eerste aanspreekpunt voor bewoners en gebruikers als het gaat om defecten, storingen of andere problemen. Daarnaast houdt hij zich bezig met (klein) onderhoud, heeft hij een sociale functie binnen de woonomgeving en houdt hij toezicht op de veiligheid.
     Beveiliging facility services

     Wat doet een huismeester/facility?

     De werkzaamheden van huismeesters zien er in de meeste gevallen als volgt uit:
     • Periodiek inspecteren van gemeenschappelijk ruimten, bijvoorbeeld gangen, galerijen, liften, trappenhuizen, entrees en de directe omgeving van het gebouw
     • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor bewoners en gebruikers in geval van problemen (en zo nodig doorverwijzen naar bijvoorbeeld de woningbouwvereniging of andere betrokkenen)
     • Verrichten van kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden, zoals het vervangen van lampen, het vervangen van zekeringen, het controleren van hang- en sluitwerk en het blader- of sneeuwvrij maken van de entree
     • Toezien op de goede uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden en andere dienstverlening door derden
     • Toezien op de naleving van de huisregels door de bewoners en gebruikers (en zo nodig aanspreken van overtreders)
     • Informeren van nieuwe bewoners over praktische zaken als afvalverwerking en huisregels
     • Bemiddelen bij eventuele conflictsituaties en zonodig inschakelen van betrokken instanties (bijvoorbeeld de woningbouwvereniging)
     • Op verzoek van bewoners technische problemen in de woning zelf beoordelen (en ofwel direct oplossen, ofwel melden bij de technische dienst of andere specialisten)
     • Toezien op het feit dat zich geen onbevoegde personen bevinden in de openbare ruimten (en eventueel aanspreken van verdachte personen)
     • Beheren van sleutels van leeggekomen woningen en/of gemeenschappelijke ruimten
     • Verlenen van assistentie en verschaffen van informatie aan aannemers omtrent eventuele werkzaamheden (bijvoorbeeld aan riool, leidingen en waterafsluiters)
     • Signaleren en verhelpen van eventuele tekorten en defecten aan materialen en gereedschappen
     • In geval van calamiteiten: beoordelen van de aard en de ernst van de problemen, organiseren en bieden van hulpverlening en melden van de situatie bij relevante instanties en personen

     Belangrijke onderwerpen: functieomschrijving huismeester, functie-eisen huismeester, functieprofiel huismeester, taken van een huismeester, verantwoordelijkheden huismeester, wat doet een huismeester, wat is een huismeester, werken als huismeester, werkzaamheden huismeester.

       Waar werken huismeesters?

       Huismeesters werken vaak in een gebouw dat dienstdoet als woonomgeving, bijvoorbeeld een flatgebouw, appartementencomplex of asielzoekerscentrum. Daarnaast kunnen ze werken in gebouwen met andere functies, zoals kantoorgebouwen. Vaak zijn huismeesters in dienst van instellingen als woningcorporaties en verhuurorganisaties, maar ze kunnen ook werken voor bijvoorbeeld gemeenten. De functie van huismeester maakt onderdeel uit van de facilitaire dienst. Collega’s met wie huismeesters te maken hebben, zijn onder meer schoonmakers, facilitair medewerkers, facilitair managers, beveiligers en monteurs.

         Meer informatie of vragen?

         Wij staan altijd klaar voor een vrijblijvend gesprek
         Keurmerk Beveiliging